Ctrl+D

tandakan kami jika anda suka kami

Syarat Perkhidmatan

Mei 2019

Syarat Perkhidmatan ini ( "Terma") digunakan untuk menyesuaikan hubungan undang-undang antara Shanghai Huaitu Network Technology Co., Ltd (selepas ini dirujuk sebagai "laman web ini" atau "Pngtree") dan anda (Pengguna). Syarat Perkhidmatan mengawal akses, melayari dan menggunakan Laman oleh pengguna ("pengguna" atau "pengguna", yang berkenaan); memuat turun dan menggunakan kandungan yang dimiliki oleh Pngtree; dan perkhidmatan yang disediakan melalui Laman ini ("Perkhidmatan" atau "Perkhidmatan", seperti Boleh digunakan).

Akses ke dan menggunakan laman web ini bermakna pengguna telah membaca dan menerima syarat dan syarat ini tanpa terkecuali. Pengguna tidak boleh menggunakan laman web ini jika mereka tidak menerima Syarat atau mempunyai sebarang bantahan terhadap mana-mana bahagian Syarat ini.

Pngtree boleh meminda Terma pada bila-bila masa, jadi kami menggalakkan pengguna mengkaji istilah ini secara tetap. Tarikh pada permulaan Terma ini adalah kemas kini terkini Terma dan Syarat ini, yang akan terpakai dari tarikh penerbitan.

Perkhidmatan tertentu yang disediakan melalui laman web ini mungkin tertakluk kepada syarat atau arahan tertentu yang pengguna mesti terima sebelum menyediakan perkhidmatan yang berkaitan. Syarat-syarat khusus ini mungkin dikenakan oleh Pngtree. Kecuali syarat-syarat tersebut, syarat-syarat khusus tersebut berlaku dan, sekiranya berlaku konflik, fasal ini akan diganti. Oleh itu, pengguna mesti membaca dan menerima syarat-syarat tertentu sebelum menyediakan perkhidmatan yang berkaitan. Begitu juga, dasar privasi akan digunakan untuk pengumpulan dan pemprosesan data peribadi.

1. Tujuan Laman Web

Melalui Laman Web, Pengguna boleh mencari kandungan visual, seperti vektor dan ilustrasi, imej, PNG dan fail Photoshop dalam sebarang format ("Kandungan"), serta maklumat khusus yang berkaitan dengan kandungan tersebut.

2. Penggunaan Laman Web yang Dibenarkan

3. Pendaftaran

4. Kandungan Laman Web

Tertakluk kepada pematuhan anda dengan Syarat Perkhidmatan ini, mana-mana perjanjian lesen yang berkaitan dengan Pngtree, dan undang-undang, anda boleh mengakses dan menggunakan Laman ini. Pngtree kekal sebagai pemilik tunggal semua hak, tajuk, dan kepentingan dalam Laman ini dan merizabkan semua hak yang tidak diberikan secara nyata di bawah Syarat Perkhidmatan ini. Pngtree boleh mengubahsuai, menggantikan, atau menghentikan Tapak atau mana-mana bahagiannya pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab, dengan atau tanpa notis, dalam budi bicara mutlak Pngtree. Pngtree menyediakan Laman dalam asas "sebagaimana adanya" dan "tersedia".

Semua kandungan di Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada Images, dan metadata berkaitan (secara kolektif "Kandungan Pngtree"), serta pemilihan dan susunan kandungan Pngtree itu, dilindungi oleh hak cipta, tanda niaga, rahsia perdagangan dan undang-undang harta intelek dan perjanjian lain. Mana-mana penggunaan tanpa kebenaran mana-mana Kandungan Pngtree melanggar undang-undang dan Syarat Penggunaan ini. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan jelas di sini atau dalam perjanjian lesen berasingan antara anda dan Pngtree, Pngtree tidak memberikan apa-apa kebenaran atau tersirat untuk menggunakan Laman atau mana-mana Kandungan Pngtree. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, menerbitkan, menghantar, memoden, menyalin, menghantar, mengubah, menyesuaikan, membuat karya derivatif berdasarkan, menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, menyerahkan, mengedar, memaparkan, melaksanakan, lesen, Tapak atau mana-mana Kandungan Pngtree. Di samping itu, anda bersetuju untuk tidak menggunakan apa-apa perlombongan data, robot atau data yang serupa dan / atau kaedah pengumpulan imej dan pengekstrakan yang berkaitan dengan Kandungan atau Kandungan Pngtree.

Melainkan anda memasuki perjanjian lesen dengan Pngtree anda tidak boleh memuat turun, mengedar, memaparkan dan / atau menyalin mana-mana Kandungan Pngtree.

Anda tidak boleh mengalih keluar sebarang notis hak cipta yang terkandung dalam Kandungan Pngtree.

4.1 Pngtree content itself

Bahan asli Pngtree (berlabel "Penggunaan Komersial" atau "Pngtree" pada gambar dan disokong perkataan "Lesen Premium") adalah kerja yang dibuat oleh pasukan reka bentuk Pngtree, perancang kontrak Pngtree, dan dimuat naik ke Platform Pngtree. Sekiranya mereka mengikuti klausa Pngtree, pengguna Pngtree boleh menggunakan bahan asal untuk tujuan komersil tetapi tidak membenarkan pengguna menyiarkan karya asal. Pada masa yang sama, Pngtree menyediakan pengguna percuma dengan 2 muat turun setiap hari. Jika anda memuat turun bahan asal, anda boleh menggunakannya untuk tujuan komersil, tetapi anda perlu menyatukannya kepada Pngtree dan tidak boleh mencetak penggunaan. Klik ini anda akan tahu Bagaimana untuk menilai? Sekiranya ada potret orang sebenar dalam karya asal, potret itu hanya akan dipaparkan sebagai templat dan pengguna harus menggantikan potret yang mereka gunakan. Sekiranya pengguna boleh mencapai orang potret dan mendapatkan kebenaran untuk potret itu, pengguna boleh menggunakan gambar itu tanpa menggantikan potret itu.

Tiada siapa yang boleh menggunakan Pngtree untuk memuat turun sumber tanpa kebenaran daripada Pngtree; tidak boleh menyalin atau meniru laman web atau pelayan bukan Pngtree untuk membuat imej, logo Pngtree, kod sumber, dan semua reka bentuk susun atur halaman, hak cipta tidak dibenarkan, tidak boleh digunakan untuk apa-apa selain laman web Pngtree. Pngtree berkata bahawa semua pengguna telah memasuki laman utama Pngtree dan halaman tersebut telah membaca dengan teliti syarat perjanjian ini dan bersetuju sepenuhnya, sila faham!

Bagaimana untuk menggunakan kandungan Pngtree?

Pengguna bebas boleh melayari halaman terperinci imej untuk mengklik "Bagaimana untuk atribut" untuk memahami bagaimana untuk kredit laman web dan hak-hak.

Pengguna hanya perlu membeli pelan laman web untuk mendapatkan hak pengguna imej semasa tempoh sah. Imej-imej itu boleh digunakan selama-lamanya tanpa batasan pada masa, kawasan, dll jika pengguna memuatkan Lesen Premium atau Premium Team (File bernama "Perjanjian bebas royalti Premium").

Apakah Lisensi Pngtree?

Sila baca lagi TOS ini apabila membeli sebarang lesen kandungan. Pngtree mempunyai hak untuk mengubahsuai TOS pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Pngtree akan membuat usaha yang munasabah untuk memaklumkan anda tentang perubahan sedemikian sebelum perubahan tersebut menjadi berkesan. Notis sedemikian boleh diemail ke alamat e-mel yang didaftarkan di akaun Pngtree anda, yang diposkan di halaman ini atau di laman log masuk anda, dan / atau jika tidak dihantar. Pengubahsuaian kepada TOS ini hanya akan terpakai pada pembelian masa depan. Dengan mengeluarkan lesen untuk kandungan yang diubahsuai itu, anda bersetuju untuk terikat dengan TOS yang diubahsuai.

Ini adalah satu lesen kerusi tunggal yang membenarkan hanya satu orang asli untuk melesenkan, memuat turun dan menggunakan kandungan itu. Kecuali anda menaik taraf ke akaun "Pelan Premium Team", tiada orang lain (termasuk pekerja, rakan sekerja) boleh menggunakan akaun anda atau menggunakan kandungan yang dibenarkan melalui akaun anda. Jika anda ingin membeli kandungan yang diberi kuasa untuk prinsipal anda, anda perlu melanggan semula ke akaun baru untuk kelayakan prinsipal anda.

Jika anda membeli "Pelan Premium Pasukan," bilangan orang yang mempunyai kebenaran untuk melesenkan, memuat turun dan menggunakan kandungan terhad kepada nombor yang dibenarkan oleh langganan pasukan. Bilangan akses dan hak penggunaan yang diberikan oleh halaman pengurusan belakang Pngtree dan hak tambahan lain adalah terhad kepada enam.

Jika anda memerlukan akses kepada lebih daripada satu orang asli, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan di info@Pngtree.com. Demi kejelasan, jika pengguna berada dalam hubungan pekerjaan, majikan akan dianggap sebagai pemegang lesen lesen.

"Kandungan" bermaksud semua kandungan yang terdapat di laman web Pngtree, termasuk latar belakang, templat, kesan teks, ilustrasi, dll.)

Pngtree dengan ini memberikan anda hak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tetap untuk digunakan, mengubahsuai (kecuali sebagai dilarang secara nyata di sini) dan untuk menghasilkan semula kandungan imej di seluruh dunia, sebagaimana dibenarkan dengan jelas oleh yang terpakai lesen dan tertakluk kepada dokumen ini. Sekolah Awam, hospital awam dan organisasi bukan untung tidak perlu mendapatkan sebarang kebenaran lesen dalam keadaan bukan komersial.

Lesen kandungan imej

Pengguna percuma boleh mendapatkan hak lesen untuk imej:

Kandungan gambar itu adalah untuk penggunaan peribadi dan penggunaan komersial, tetapi penggunaan komersial mesti menunjukkan sumber atau atribusi dan dilarang untuk mencetak dalam bentuk fizikal untuk dijual.

Pelan Premium membenarkan anda menggunakan imej dalam situasi berikut:

1. Produk semula digital, termasuk di laman web, pengiklanan dalam talian, rangkaian sosial, iklan peranti mudah alih, aplikasi mudah alih, perisian, e-kad, dalam penerbitan elektronik (e-buku, e-majalah, blog, dll.) Pemasaran e-mel dan dalam talian media (termasuk perkhidmatan perkongsian video seperti YouTube, Dailymotion, Vimeo, dll.);

2. Dicetak dalam bentuk fizikal sebagai sebahagian daripada pembungkusan seni dan label, surat, dan kad perniagaan, pengiklanan titik jualan, penutup CD dan DVD, T-shirt dan mug, atau untuk pengiklanan dan media fizikal, termasuk Majalah, akhbar, dan buku, dengan syarat setiap gambar disalin tidak melebihi 50 kali;

Pelan Premium Team memberi anda dan pekerja anda hak untuk menggunakan imej (hak-hak ini ditambah dengan 1-2 Premium di atas dan khusus kepada lesen imej yang digunakan untuk program ini):

1. Penggunaan kandungan untuk cetakan fizikal (secara kolektif dirujuk sebagai "barangan"), termasuk tetapi tidak terhad kepada tekstil, seni, magnet, mural, kalendar, mainan, alat tulis, pembiakan fizikal lain untuk tujuan jualan atau pengedaran, tidak melebihi 500,000. 2. Premis adalah sebagai tambahan kepada gambar-gambar, barang-barang tersebut juga mengandung elemen kreatif objektif atau elemen praktis.

3. Digunakan dalam mural (tanpa elemen kreatif atau praktikal lain) untuk menghiasi premis perniagaan anda atau pelanggan anda dan bukan untuk dijual.

Jika julat lesen untuk pelan Premium atau lesen Premium Team tidak memberikan hak yang anda perlukan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan. (e-mel: info@Pngtree.com)

Sekatan ke atas penggunaan kandungan imej

Anda tidak boleh:

1. Gunakan kandungan imej selain daripada kandungan imej yang diberikan secara eksplisit oleh lesen yang anda beli berhubung dengan kandungan imej sedemikian.

2. Apabila menggambarkan apa-apa sifat ( "model") digambarkan dalam kandungan gambar, cara ia digambarkan menjadikan orang yang biasa berasa tersinggung, termasuk tetapi tidak terhad kepada menggambarkan model sebagai) dengan karya lucah, "video dewasa", tempat hiburan dewasa, perkhidmatan yang disertakan, perkhidmatan kencan atau kandungan yang serupa; b) berkaitan dengan aktiviti pengiklanan atau promosi produk tembakau; c) penyertaan dalam aktiviti politik (seperti mana-mana parti politik, calon, pegawai yang dipilih, pengiklanan atau aktiviti sokongan), atau melibatkan Mana-mana dasar politik atau pendapat; d) menderita atau dirawat untuk penyakit fizikal atau mental; atau e) mengambil bahagian dalam aktiviti tidak beretika atau menyalahi undang-undang.

3. Gunakan sebarang kandungan imej dalam karya lucah, kandungan fitnah atau kandungan palsu, atau dengan cara yang dianggap fitnah, lucah, atau haram.

4. Jualan semula, pengagihan semula, akses, perkongsian atau pemindahan apa-apa kandungan atau hak imej, kecuali yang dinyatakan secara nyata di sini. Sebagai contoh, tetapi tidak terhad kepada, kandungan dilarang daripada dipaparkan sebagai "perpustakaan" kandungan (atau komponennya), supaya pihak ketiga boleh mencari dan memilih dari kandungan.

5. Gunakan kandungan imej dengan cara yang melanggar hak cipta atau hak harta intelektual mana-mana pihak ketiga atau menyebabkan iklan palsu atau tuntutan persaingan yang tidak adil.

6. Gunakan mana-mana kandungan imej (secara keseluruhan atau sebahagian) sebagai tanda dagang, tanda perkhidmatan, logo atau tanda lain asal, atau sebagai sebahagian daripada penggunaan di atas.

7. Secara salah atau semestinya tersirat bahawa kandungan imej dicipta atau dituntut sebagai hak cipta karya oleh seseorang selain daripada anda atau pemegang hak cipta kandungan imej.

Bagaimana untuk mendapatkan kebenaran Premium Premium atau Pasukan?

Pengguna hanya perlu membeli pelan canggih (Yang bernama Premium atau Premium Premium) untuk mendapatkan penggunaan imej komersil semasa tempoh sah. Jika pengguna memuat turun Lesen Premium atau Lesen Premium Pasukan pada halaman butiran imej atau halaman muat turun atau Profil saya-muat turun saya, fail itu boleh dimuat turun untuk membuktikan anda mendapat kebenaran rasmi.

5. Tuntutan Tort / Notis DMCA

Jika anda percaya bahawa mana-mana imej atau bahan lain yang disediakan oleh Pngtree melanggar sebarang hak cipta yang anda miliki atau mengawal, anda boleh memberitahu Pngtree mengikut cara yang dinyatakan dalam Notis Pelanggaran Hak Cipta DMCA kami. https://Pngtree.com/dmca_notification

6.Kanggungjawaban

Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa Pengguna menganggap risiko menggunakan Laman Web dan perkhidmatannya atas risiko sendiri dan bahawa Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya atas penyalahgunaan atau penggunaan Syarat tersebut.

Pengguna akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang ditanggung oleh Pngtree kepada penggunaan Tapak dan Perkhidmatan Pengguna yang melanggar Syarat ini dan akan menerima apa-apa liabiliti yang Pngtree boleh dikenakan kerana melanggar Syarat ini.

Sebagai contoh dan bukan batasan, Pngtree tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang disebabkan oleh:

• Tidak mengganggu tanggungjawab Pngtree, virus, masalah teknikal, gangguan, ketinggalan, ketiadaan, gangguan kuasa, rangkaian telekomunikasi atau kegagalan peralatan pengguna.

• Laman web dan perkhidmatan yang ditangguhkan atau tidak tersedia disebabkan kecacatan atau lalu lintas yang berlebihan di Internet, rangkaian komunikasi atau grid kuasa.

· Tindakan pihak ketiga.

· Sebarang acara lain selain kawalan langsung Pngtree.

Selain daripada salah laku yang disengajakan oleh Pngtree, serta sifat pengguna yang terlibat atau sifat masalah, undang-undang yang berlaku menyatakan bahawa liabiliti tidak boleh dibatasi oleh perjanjian, risiko menggunakan laman web dan perkhidmatan oleh pengguna dan Pngtree bukan disebabkan oleh penggunaan laman web dan perkhidmatan ini. Bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pengguna.

7. Syarat langganan

Terma-terma dalam seksyen ini ("Terma Pesanan") terpakai kepada mana-mana perintah yang diletakkan di Laman. Apabila selesai apa-apa pembelian perintah itu, pengguna hendaklah dianggap telah membaca dan menerima syarat-syarat perintah itu, tanpa pengecualian.

Jika pengguna berminat untuk membeli sebarang langganan, mereka mesti mematuhi arahan di laman web dari semasa ke semasa.

Melanggan kandungan terpilih Pngtree boleh didapati di laman web, termasuk maklumat, harga, dan syarat (termasuk tetapi tidak terhad kepada sekatan harian pada muat turun kandungan Pngtree). Pngtree boleh mengubah suai langganan yang disediakan pada bila-bila masa untuk menyediakan perkhidmatan baru (terma langganan ini akan terpakai melainkan dinyatakan sebaliknya) atau menghentikan sebarang perkhidmatan. Langganan adalah langganan peribadi dan tidak boleh dipindahkan kepada pihak ketiga. Kecuali pengguna, tiada pihak ketiga boleh dibenarkan untuk menggunakan kandungan Pngtree (termasuk sebagai pihak ketiga, anak syarikat atau entiti yang dimiliki oleh syarikat kumpulan yang sama untuk tujuan ini).

Pngtree berhak untuk mengubah harga sebarang langganan pada bila-bila masa. Untuk mengoptimumkan pengalaman pengguna anda, paparan harga laman web dan jumlah pembayaran mungkin sepadan dengan negara yang anda berada. Pngtree akan menggunakan harga yang dinyatakan di laman web apabila pengguna menyerahkan pesanan itu.

Pengguna perlu membayar terlebih dahulu oleh Paypal atau kad kredit dan kaedah pembayaran mudah lain yang disediakan oleh Pngtree, seperti yang diterangkan di laman web. Untuk membeli dan membayar langganan, pengguna harus mengikut arahan di laman web. Memproses maklumat pembayaran dan data melalui Paypal atau kad kredit dan kaedah pembayaran mudah lain yang disediakan oleh Pngtree dilakukan pada laman web pihak ketiga. Apabila menempah sebarang pesanan, pengguna membenarkan Pngtree mengenakan harga sesuai dengan kaedah pembayaran yang dipilih. Langganan ini hanya boleh diaktifkan selepas Pngtree telah menerima pembayaran atau pembayaran daripada entiti pembiayaan yang berkaitan. Selepas itu, pesanan itu sah untuk tempoh pembelian oleh pengguna.

Oleh kerana kandungan Pngtree adalah kandungan digital, hak untuk membatalkan tidak terpakai tetapi tidak menjejaskan jaminan yang ditetapkan dalam peraturan pengguna yang berkenaan.

Tentang bayaran balik:

Sekali keahlian premium anda diaktifkan dan anda memuat turun kurang dari 3 imej, anda akan mempunyai 15 hari untuk memesan bayaran balik. Anda boleh meminta bayaran balik di info@Pngtree.com dan kami akan mengeluarkan bayaran balik dalam masa 3 hari perniagaan selepas anda menyerahkan permintaan pembatalan anda (sekiranya berlaku cuti, ia akan ditangguhkan). Bagaimana pembayaran balik diproses bergantung pada kaedah pembayaran asal anda: jika anda membayar melalui kad kredit atau debit, bayaran balik akan dihantar ke bank penerbit dan diproses oleh bank penerbit. Sila hubungi bank yang mengeluarkan untuk pertanyaan tentang kapan untuk menyiarkan garis kredit dan amaun pembayaran yang dibelanjakan ke akaun anda.

Pemindahan bank dan kaedah pembayaran tempatan tidak menyokong pengembalian dana. Jika anda memenuhi dasar pembayaran balik, anda boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan Pngtree untuk menyediakan akaun Paypal untuk bayaran balik.

Arahan khas untuk langganan Premium Permanen:

Jika anda membeli pelan Premium Permanen Pngtree dan tidak dapat terus menikmati perkhidmatan tersebut disebabkan oleh sebab sendiri Pngtree (seperti laman web menutup secara kekal atau ralat teknikal secara tetap). Sekali Keahlian Premium Permanen anda telah diaktifkan dan nombor muat turun kurang dari 30, dan anda akan mempunyai tempoh 60 hari untuk memohon bayaran balik pembayaran anda.

Dasar pembayaran balik tidak sesuai untuk siapa yang melanggar syarat perkhidmatan Pngtree.

8. Lain

Anda bersetuju bahawa sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran Perjanjian atau Perjanjian ini akan diselesaikan melalui rundingan. Sekiranya penyelesaian gagal, pelarasan undang-undang dan peraturan Republik Rakyat China akan digunakan dan akan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Daerah Shanghai Pudong Baru.

Syarat Penggunaan ini tidak akan ditafsirkan atau berat sebelah terhadap mana-mana pihak tetapi akan ditafsirkan dalam erti kata teks. Sebarang bahagian yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam Syarat Penggunaan ini tidak akan menjejaskan kesahan atau kebolehkuatkuasaan yang selebihnya.

Jika anda mempunyai masalah atau memerlukan sokongan, sila hubungi kami dengan cepat: info@Pngtree.com

kongsi dan dapatkan muat turun percuma